http://www.mds.co.th/

การออกแบบ Jig and Fixture

สิ่งที่สำคัญในการ ออกแบบ Jig fixture คือ

1.Concept of Jig fixture การใช้งานของลูกค้า และสิ่งที่ลูกค้าต้องการจาก Jig fixture  

ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกค้าต้องการ check ชิ้นงานด้วย Checking Fixture ผู้ออกแบบควรทราบว่า จุด Datum ของชิ้นงานอยู่ที่ไหนบ้าง ต้องการ check ที่ค่าไหน ที่ tolerance +-เท่าไหร

ตัวอย่างที่สอง คือ ถ้าลูกค้าต้องการ welding Jig หรือ Jig เชื่อม ผู้ออกแบบ Jig ควรทราบว่า จุดเชื่อม และจุดวางชิ้นงานนั้นอยู่ที่ไหน และควรเข้าใจการทำงานของผู้ปฎิบัติหน้าที่หน้างาน หรือ operator ว่าเขาทำงานยังไง 

2. Material of Jig fixture การเลือกใช้วัสดุชองชิ้นส่วน นั้นสำคัญมาก เพราะเป็นตัวกำหนดราคาต้นทุนและความทนทานในการใช้งาน 

ตัวอย่างเช่น จุดที่ต้องรับแรงกระแทก แรงเสียดสีก็ควรจะเป็น วัสดุที่เป็นเหล็กแข็ง

จุดที่ต้องวางชิ้นงานหรือเสียดสีกับชิ้นงาน เพื่อเป็นการถะหนอมชิ้นงาน ก็ควรเลือกวัสดุของชิ้นส่วนที่เป็น soft matrial เช่น Nylon Urethane หรือควรเป็นวัสดุที่มีความอ่อนกว่า ชิ้นงาน

จุดไหนที่ไม่ค่อยมีการใช้งาน นักออกแบบ fixture ควรเลือกใช้เป็นวัสดุที่ มีราคาต้นทุนกับความแข็งแรงให้พอเหมาะกับการใช้งาน เพื่อให้ fixture มีราคาที่คุ้มค่ากับการใช้งาน

 Visitors: 36,473