http://www.mds.co.th/

Checking fixture

 Checking Fixture หรือที่เรียกกันสั่นๆว่า CF และหลายๆคนมักจะเรียกกันติดปากว่า CF Jig คือเครื่องตรวจสอบชนิดหนึ่งที่ ใช้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ CF Jig นั้นส่วนมากจะใช้ในการตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน ว่าได้ค่าตามขอบเขตขนาดที่กำหนดไว้หรือไม่ 

เพราะฉนั้น CF Jig จึงมีราคาที่สูง เพราะเป็นงานที่ต้องสั่งทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่องานที่จะใช้ตรวจสอบโดยเฉพาะ ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของ CF Jig นั้นมีค่าความละเอียดที่สูงมาก และบางครั้งชิ้นส่วนก็ต้องใช้วัสดุที่พิเศษตามงานที่ใช้วัด เช่นบางครั้งเป็นการใช้ CF วัดแผ่นวงจรอิเล็คโทรนิค ซึ่งต้องห้ามมีพลังงานไฟฟ้าสถิต ชิ้นส่วน CF จึงต้องใช้วัสดุกันไฟฟ้าสถิตที่มีราคาแพงจำพวกพลาสติกสังเคราะห์พิเศษ หรือบางทีผลิตภัณฑ์ ที่จะวัดนั้นมีความแข็งมาก วัสดุของ CF Jig ก็จำเป็นต้องแข็งกว่าตัว ผลิตภัณฑ์ที่จะวัด

   

 

 

Visitors: 35,655